Jonghyun và ViaTORY tại bữa tiệc sinh nhật của Key và Nicole (KARA)